Acennay Raḥim yeǧǧa-yaɣ

2

Raḥim, win yecnan tizlit-nni mucaεen « Eyya-d ad m-iniɣ », yemmut ass-a
n 13 furar deg temdint n Tizi-Wezzu. Yemmut mi yeḥbes wul-is. S nnekwa-s Muḥemmed, ilul ass n 07 duǧember 1963 deg At Σisa Mimun, deg lεerc n Wagnun, deg Tizi-Ouzou.
Ad yesres iɣessan-is deg talwit.

2 COMMENTAIRES

  1. Sgunfu di talwit ay acennay-nneγ, ṣṣut-ik d tezlatin-ik ad qqiment i lebda,

  2. Bɣiɣ kan ad d-xedmeɣ yiwet n tamawt, dakken Raḥim mačči deg Fransa i yemmut, deg temdint n Tizi-Wezzu. Yemmut mi yeḥbes wul-is. Ad d-yefk Yillu ssber ameqqran i twacult-is d nekni merra i t-iḥemmlen.

Comments are closed.