Nicolle Barriere tamedyazt n tayri

0

Tessewhem‑iyi leḥnana akked d tayri kesben leqbayel mgal inebgawen‑nsen. Lamaɛni wwiɣ diɣ asḥissef imi tameṭṭut taqbaylit iban‑iyi‑d zun tettweɛzel di tmetti, u nekkni neẓra belli mebɣir tameṭut kra n wayen yelhan ur d‑yettnulfu !
chapeau:
tagi d tadiwennit i s‑nexdem i Nicolle Barriere. Nettat d yiwet n tmedyazt tafransist i d‑yerzan ɣer tmurt n yeqbayliyen ussan‑agi iɛeddan, d tinebgiwt di tejmilt yuɣalen i umedyaz aqbayli ameqqran Ssi Muḥend