D Lydia Allouche i d ttaqcict tucbiḥt 2010 n Tmurt n Yeqbayliyen

4

D ass n Yennayer i yettufernen sɣur yimḍebbren n Miss Kabylie i wakken
ad gen tameɣra ideg ara tettwafren teqcict yufraren di thuski (ṣṣifa),
deg tikil d wadduy. Aseggas-agi yerna-d ccerṭ amaynut :
ilaq ad tissin ad temmeslay {{taqvaylit}} akken iwata.

D massa Lydia Allouche, yelli-s n Vgayet i d-yufraren d taḥdayt tucviḥt,
tumliḥt n tmurt n Leqbayel. Tesɛa 22 n yiseggasen. Teḍfer-itt-id
Layla Megherbi (18 iseggasen, Meqleɛ – Tizi Wezzu), ma d ttis krad d Anissa Kechadi (24 iseggasen, Iwaquren – Tuvirett).

Tadwilt n Miss Kabylie n useggas d-iteddun, 2011, d tin ara d-yilin di
Vgayet, ɣef akken i d-yenna Feriel d Mourad Ait Ahmed, imassayen ɣef Miss Kabylie.

4 COMMENTS

  1. ayuz i massa aliluc , maca ur d tefkim ara ugar n yisalen ghef teqcic agi id yufraren di thuski deg tmurt n leqbayel am wi icban : wansa-tt , d acu i t xeddem di tudert-iw, …. artg . tanemmirt

  2. ayuz i massa aliluc , maca ur d tefkim ara ugar n yisalen ghef teqcic agi id yufraren di thuski deg tmurt n leqbayel am wi icban : wansa-tt , d acu i t xeddem di tudert-iw, …. artg . tanemmirt

Comments are closed.