Wizgan : Aṭas n tmettanin war tamentilt

4

Ma terzam-d ass-a ɣer Teɣremt n Wizgan ad d-tafem izenqan-is xlan,
siwa imwajhen d temwajhin ara d-temlilem. Aṭas n tmettanin i yellan
deg tudrin n tama-a. Yal yiwen d acu i d tamentilt (sebba) n
tmettant-is. Deg umedya : deg Taddart n At Salah d tilemzit n 32
iseggasen i yemmuten ardeqal n waṭṭan i tesɛa.

Maca ger wigi merra yella yiwen tamettant-is tessewham, wagi d yiwen
urgaz yesɛan 65 iseggasen deg tudert-is ufan-t warraw-is yettwamzel
iḍelli tameddit deg texxamt-is s lmus n uṣeṭṭel. Llan wid i d-yeqqaren
: d netta i yezlan iman-is imi at taddart-agi ttmeslayen d akken
ihegga aẓekka i yiman-is imallas iɛeddan. Ma d wiyaḍ qqaren: d awezɣi
ad yezlu iman-is.

Ahat tidet ad d-tbin deg tsastan ara gen fell-as.

4 COMMENTS

  1. Anwa uffir-agi neγ tuffirt-agi id-yuran γef tmettanin deg Wizgan. Iban am-yiṭij d Tafzimt, tettεassa ḥala tifuḥanin, tfuḥant icemten

  2. Anwa uffir-agi neγ tuffirt-agi id-yuran γef tmettanin deg Wizgan. Iban am-yiṭij d Tafzimt, tettεassa ḥala tifuḥanin, tfuḥant icemten

Comments are closed.