Ziɣ iɛeṭṭel

6
225
Ziɣ iɛeṭṭel
Ziɣ iɛeṭṭel

Ulama nelḥa, lebɣi yeqqim di rrif werǧin yedda yidnaɣ. Tafat xas me teḍwa werǧin tefka‑d tamugent akken yides ad nemlil. Simmal n teddu, simmal treggel. Simmal nesaram‑itt simmal tettenququl tazmert‑ines. Ṭlam yezga‑d yestufa yesburd tirni i tagnit, siwa d netta i d‑amrafeq.

Nenna : « i wummi allen ? Ayen iten‑nettɛebbi ɣef udemawen‑nneɣ ?”. Dɣa deg assen, mebla leɛḍil ndeqqer iẓri ur nesɛi lmeɛna. I wumi ara nernu teẓayt‑is ?
Nelḥa lamaɛni werǧin yedda wul. Tiɣri n ṣṣwab werǧin telli di lmendad. Simmal tessawwel, simmal tettben d asxartem ur nefriẓ. Deg akken yesbek lmeṭaq, teqqimed tsusmi tenneḍ i yidissan‑nneɣ.

Nenna : « i wumi timesliwt ? D acu ara nexddem yis ? » . Dɣa seg assen nssud imezuɣen‑nneɣ, tuɣal tertah ṣṣura i yir isallen i d‑ yettewḍen !
Nedda deg yiberden ur nessufuɣ, mebɣir ma nḥẹzeb‑as i leqrar. Am yiffer yeddem waḍḍu, wwin‑aɣ wussan sani id‑ asen yehwa. Ur telli tira ur yelli yimal. Kra iteddun naɣ igemun yeglugel deg amdiq !
Nenna : “ i wumi tefekka yeqqlen d‑ tadla i lawan?” . segmi id ttenfra ula iwmumi‑itt, mebɣir tuzya d tunḍa nezerweɛ
iɣasen‑nneɣ anda ur ten di yettef ḥedd !

Azabuq deg neblaɛ d leqrun aya, yuggi ad iban lqaɛ‑is . Neɣli di tcerket‑ines am yiselman yeṭṭef u fili, simmal tixbibiḍen simmal ttewḥalen. Akka id aɣ teḍra !

Anwi id nekni ? Ayen ur nesɛi ara nekwa ? Ayen i d‑yezga yixef‑nneɣ akkin ma d nekni dagi? Ayen ur yelli yiggeni id ‑aɣ yecfan. Ur yelli umedaḥ i d‑yecnan fell‑aɣ. Ur yelli udlis deg tura taqṣiṭ‑nneɣ ! Anwa‑t wass deg id nenna kra ? Ma din yeḍra naɣ yella anwa akka i d‑as yecfan ? Melmi i d‑nesebdedd tawenza ? Ma d tidett yella‑d unect‑a, anda i‑d yeɣba later‑is ? D ineggura ɣer wayen ilaq ad yilli, ur neḥriz amdiq di ddunnit ur nengir maḍḍi !

D acu‑t wayen ɣef nettnadi ? Amɣar azemni yakken negguni wergin i d‑yejba. Neqqim d issagassen nettgani‑t anebdu cetwa, ma d netta werǧin i d‑yedli. D acu wayen akken i nebɣa niqqal ? Am win yettraǧun rebbi, nurǧa lmektub
aɣ‑d‑iɣafer, ziɣ yefka ‑t unebdu i lexrif.
Nesenned ɣer uɣrab u uggani . nettraǧu ayen yecban lmuḥal. Zadt‑nneɣ ɛaddan yegduden, zin‑d wiyaḍ ma d nekni andi i neqqen i nebra. Akraf yenneḍ ɣef ṣṣura, akukru yekbel tidmi, astules yesbur i tmuɣli. Ɛadden yimdanen, zin‑d wiyaḍ yisnaɣ yiwen mačči yeḥulfa.

D acu akken i nuggad ziɣ‑nni ? Anwa‑t Bururu id ‑aɣ yesweḥacen ? Ayen nettnadi iggelmzn nniḍen ɣer wiyaḍ nettɣunzu aglim‑nneɣ ? Deg yimi nedder berra n timadit‑nneɣ, nuɣal nessawwel s tultayin n wiyad, nɛebedd irabiten ijenṭaḍen. Ayen negumma ad nilli kan d nekni ?
Xas nmeqqer, nettawli iman‑nneɣ meẓẓiyit . Mezziyit ? Nettef‑d iman‑nneɣ nettweḥqar . Deg laɛmer teɛdil tmuɣli‑nneɣ akked d tidmi‑nneɣ. Deg ufeẓqi n tkarkas nettrebi yakken , nefka lmendad i tqulhatin. Wergin nella di lawan, werǧin nuffa‑d lḥal di lḥal‑is.

Nenwa iggenwen nniḍen iffen win yellan nnig‑nneɣ dɣa nesusef‑it. Nenwa timusniwin n wiyad iffen‑t tid d neslufa, dɣa nemsebḍa akked d laɛqel d lmaɛqul, nezi s weɛrur i tizumna‑nneɣ. Itran yenwan aɣ‑id mmlen iberden, s lḥir iten‑nesmudel uqbel aten‑nesderɣel.

Netthuddu s yiɣalen‑nneɣ tisadarrin ɣef ayeg yulli leqrar ar‑aɣ‑ yeggan leqrar. Deg yimir nesruḥ ula d timadit‑nneɣ. Yuzzel wawal deg yimmi, yenna:

Ɛani anwi i d‑nekni ?

Anwi i d‑nekni ur neggi tillist gar imanɣnneɣ d iman n wiyaḍarmi nuɣal nemxabbel deg uqardac n war isem. Seg yimmi nnunef i lwaɛed ad yeserwet , nuɣal d imenṭaren n umezruy. Dima negzga‑d ɣer tama n wayen yellan; dek akken id ɣa temlek tugdi neffer deffir tilli n yixef‑nneɣ akken tafat ur‑aɣ d ttwali. Ziɣ Amɣar Azemni yakken nurǧa iɛaṭel. Deg ubrid nelḥa werǧin yussa‑d nnbi ara yezuɣren, werǧin dlan‑d yirabiten ara yeggan tamawat ɣef tillin ‑nneɣ. Ayen aka nella ihi?

Tanfust‑nneɣ ? A niddir mebɣir tanfust.
Tamacahut‑nneɣ ? A niddir mebɣir timucuha.
Lɛazaɣ‑nneɣ ? A neskucber deffir ddel !

Werǧin ad nesɛa argaz ara aɣ yekksen lḥif. Werǧin ad nesɛa tallest ara ileqmen deg‑nneɣ adif. Ur d nuriw ayen yelhan ur nemniɛ seg ayen n ddir. Am win ur nezmir i ussawen , naɣ i tskassert, yuffa‑d iman‑is yedda d win id‑ as yannan “mi id ‑aɣ yeṭṭef yinijel atten sabba i yiɣimi”. Tallalit ‑nneɣ ziɣ d aɣilif, tuddert ‑nneɣ d arajraj, tammattent ‑nneɣ tecba teḍsa.

Ziɣ Amɣar Azemni nurǧa iɛaṭel. Werǧin i d‑illul. Wergin i d‑ yeslal yid‑s lefḥul. Tizgwa‑nneɣ ur sinen‑t argaz aḥeqqi ara yezuzfen fellaɣ lḥif ɣef . Ur‑as necfi i lhiba asmi i d‑aɣ inced yiwwas. Isem‑nneɣ yezder di lbir n tattut nerra timdelin fell‑as.

Deg akken neɛawaq, nerra imeṭṭi d dwa i tlufa, aragagay yuɣal‑aɣ d lɛedda, ashatrem yuɣal‑aɣ d tutlayt. Zdat n wuggur nekna. Zdat tilelli nuggad. Xerbven lumur dɣa zadt ugaraw nefren tikli , mi d tejba seɛera nessawel i lɛum ! i. Yuɣal uqelmun ɣer iḍaren, nekcem di tamda n leɣrur. Nefreq iman ɣef yiman‑is. Nedda di zegwa n ustehzi armi
nerra imraren aɣ‑ id yesuksen nettawl‑iten d izerman.

Anwa aɛni i d nekni ?

Di kra yellan, kra ur ‑aɣ d‑iṣah, am wakken d kra ara yellin werǧin a nesɛu anṣib. Nḥẹmel ara nregem deg timadit‑nneɣ,
lferḥ‑nneɣ mi nettmkarac bayger‑nneɣ. Xas teqdeɣ times n jihanama, i urɣu werǧin necfa.

Ar Melmi ?
Anda akken nexmet ?

Weroin nefka lhiba i tissas, werǧin nmud i yisaɣ lqima‑s, ihi ayen lweham ma di rrif amezruy id‑aɣ‑yeǧǧă ?

Ait Slimane Hamid

6 COMMENTS

  1. yerna ed nekkwni s leqvail igg qarren,yal wa d’ivawen-is igg ttebwan,maena ma usteridd ara azal i wayla-k,macci d’ixessimen -ik ar add yasen a seren azal.nutni ad ewten akken at serxssen,akken ad salin ayla n’sen.ihi,nekkni s leqvail ilaq agh add ner s lexbvar belli,ayela negh i nekkni kkan uyumi debwi at nesali.akken ur yettaettil ara wemghar azemni ad yejvu.

  2. yerna ed nekkwni s leqvail igg qarren,yal wa d’ivawen-is igg ttebwan,maena ma usteridd ara azal i wayla-k,macci d’ixessimen -ik ar add yasen a seren azal.nutni ad ewten akken at serxssen,akken ad salin ayla n’sen.ihi,nekkni s leqvail ilaq agh add ner s lexbvar belli,ayela negh i nekkni kkan uyumi debwi at nesali.akken ur yettaettil ara wemghar azemni ad yejvu.

  3. tanemmirt ghef wedhris-agi, yelha armi d ulamek. s tidett akken nella akken ma nella assa tlaq-agh tujjya acku lehlak d alqayan, assa tlaq-agh tlallit nnidhen ilaq a d-nenulfu.

  4. tanemmirt ghef wedhris-agi, yelha armi d ulamek. s tidett akken nella akken ma nella assa tlaq-agh tujjya acku lehlak d alqayan, assa tlaq-agh tlallit nnidhen ilaq a d-nenulfu.

Comments are closed.