Mmuh i wid ineqqen asirem

6
286

Tamurt n Yeqbayliyen, d tamurt nneɣ, d tamurt n tlelli, d tamurt n lxir, d tamurt n liser, ur tettuɣal ɣer deffir, ur tettɣimi d tagujilt.

Akal-is ad d-yeqqar : « rret-d tamurt i tarwa-as, i wid ttiḥemlen, i wid i ttittawin deg ul, i wid yettaken tidi-nnsen yal ass akken a d ttimɣur, akken ad ttecbu timura ».

Akal ikemmel yenna : « Tamurt i ymawlan, awal i wegdud, netta yettqadar yessefk ad uttuqader, yeččur d nnif d yiseɣ yuḥwaj talwit d liser. Ar ass-a ur yuklal ara wid t-iḥekmen, acku ran a tmeṭlen, gezmen-as asirem… ɣilen nɣan-t ».

D awezɣi, yiwen ur yezmir a d-yekk nnig lebɣi-s, yiwen ur yezmir ad yerkeḍ tamuɣli-s d targit-is.

Ass-a, iqbayliyen nenna-d, d ayen neεya di lbaṭel d lekteb imzenneq, mmuh i wid ibeṭṭun deg wegdud akken ad ṭfen akersi !

Yeqqim-d wawal : Tamurt n Yeqbayliyen n tlelli d tegmatt mačči d yir targit, d targit yefɣen di tafat.

6 COMMENTS

 1. azul, a wanuɣi,
  win yeffeɣ usirem am win imuten, skud mazal nedder asirem d lwajeb asirem ad yili. akken yeqqqar MUHEND U YEHYA mazal lxir ɣer zdat.

 2. azul, a wanuɣi,
  win yeffeɣ usirem am win imuten, skud mazal nedder asirem d lwajeb asirem ad yili. akken yeqqqar MUHEND U YEHYA mazal lxir ɣer zdat.

 3. Sin ikabaren isertiyen i llan di Tmurt n leqbayel, ɣas akken bɣan ad illin d ikabaren iɣelnawen maca imeɣnasen nsen ttekkin seg Leqbayel kan : Tirni Iɣallen Inemlayen (FFS) n Ḥusin At Ḥmed, d Wegraw i Yedles d Tugdut (RCD) n duktur Saɛid Saɛdi.
  laεrac bannen-d di Tafsut Taberkant (2001) maca am nutni ama FFS d RCD lhan d wayen i ceɣben izayriyen s umata, ttun tamurt.
  Timanit i Tmurt n Iqbayliyen (MAK) yesbed Ferḥat Mhenni iban-ed daɣen di tefsut taberkant, d amussu ikkaten s webrid n talwit akken ad isiweḍ ar timanit n tmurt n leqbayel.

 4. « Fkiγ tudert-iw d asfel, rran fell-i tibbura.
  Ur ẓerreγ iṭij d wedfel, tilelli-w di tsura.
  Ini-yas ! Ini-yas i yemma!

  Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.
  Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.
  Ini-yas ! Ini-yas i yemma!

  Xas di lḥebs nnuγniγ, ayen zerεeγ yessegm-d.
  Tennerna tutlayt-nneγ, tarwa umaziγ tbedd.
  Ini-yas ! Ini-yas i yemma!

  – Akken taqbaylit ad tili.
  -Akken Tamurt n leqbayel ad tili.
  -Akken Aqbayli ad yili.
  Fkiγ tudert-iw d asfel.
  Ini-yas ! Ini-yas i yemma »!!!

 5. Sin ikabaren isertiyen i llan di Tmurt n leqbayel, ɣas akken bɣan ad illin d ikabaren iɣelnawen maca imeɣnasen nsen ttekkin seg Leqbayel kan : Tirni Iɣallen Inemlayen (FFS) n Ḥusin At Ḥmed, d Wegraw i Yedles d Tugdut (RCD) n duktur Saɛid Saɛdi.
  laεrac bannen-d di Tafsut Taberkant (2001) maca am nutni ama FFS d RCD lhan d wayen i ceɣben izayriyen s umata, ttun tamurt.
  Timanit i Tmurt n Iqbayliyen (MAK) yesbed Ferḥat Mhenni iban-ed daɣen di tefsut taberkant, d amussu ikkaten s webrid n talwit akken ad isiweḍ ar timanit n tmurt n leqbayel.

 6. « Fkiγ tudert-iw d asfel, rran fell-i tibbura.
  Ur ẓerreγ iṭij d wedfel, tilelli-w di tsura.
  Ini-yas ! Ini-yas i yemma!

  Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.
  Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.
  Ini-yas ! Ini-yas i yemma!

  Xas di lḥebs nnuγniγ, ayen zerεeγ yessegm-d.
  Tennerna tutlayt-nneγ, tarwa umaziγ tbedd.
  Ini-yas ! Ini-yas i yemma!

  – Akken taqbaylit ad tili.
  -Akken Tamurt n leqbayel ad tili.
  -Akken Aqbayli ad yili.
  Fkiγ tudert-iw d asfel.
  Ini-yas ! Ini-yas i yemma »!!!

Comments are closed.