Ad ken-ixdeɛ Rebbi

6

Mi tefra lgirra Aqbayli iɣil ad yidir di tafat akked talwit ?!

Ziɣ kunwi ay imcumen d tamuɣli n wuccen s ulli.

Terra-m tibbura ɣef yal rrbeḥ d tlelli.

Trekḍem tamurt, tenɣam tugdut, teslulem-d tamttant i Weqbayli.

Terram Aqbayli yedder yemmut.

Tugmem-d lhem d wurfan, lḥif akked lemḥan.

Tenɣam asirem !

Tḥumam akersi, teqlem d iqerra ɣef wid ur ken-ibɣin.

Teččim azref imeɣban, texlim ikufan, terram Aqbayli d netta i d ssebba n iɣblan.

Tserzgem tudert, tikli yid-wen ḥercawet.

Tḍaq tmurt n yeqbayliyen deg-wen, iḥar yimɣi d ugama, igenni akked wakal.

Ussan akked iseggasen; a wen-qqaren, ɛyan deg-wen, skud mazal-iken ur d-yeqqim usirem.

Aqbayli ur yesɛi laman deg-wen, ass i ternim a d-yettarew uguren !

Aqbayli yeɛya deg uraǧu, ddwa-s anagar rrwaḥ-nwen si tmurt n yeqbayliyen.

Ayen ak tzerɛem si 62 ar ass-a; d asennan i d-yefka.

Teččam ayla n weqbayli, terram-tt d arbib deg wayla n baba-s d jeddi-s.

Akka, izem iḥekmit weydi.

Aydi ɛellen-as lhiba wid ur nessin Rebbi.

Terram takmamtt ɣef yimi, tegla-d s usegres alarmi i tt-teṭfit tcerkkett.

Tegrem taqbaylit deg tesraft n ssem, tenwam a tt-zzer deg anu n tatut ?

Am arezg n imeɣraṣen ur neẓri ayen akka yeḍran.

Tili ur teḥkimem ara ay imcumen. Ass-a, anwa ara yettun Taqbaylit-is ?

Abidi acebḥan ur yettames, tamurt n yeqbayliyen a tt-teqqim d tamurt n yeqbayliyen.

6 COMMENTS

 1. AZUL FELL-AWEN
  TANEMMIRT ƔEF USEFRU AGI
  YEWZEN YERNA YEČČUR D LEMƐANI
  MA D WID IḤEKMEN A D-ZZI FELL-ASEN SSNESLA ARA A TEN-ICUDEN I LEBDA

 2. azul
  tugniwin agi lhan-tt atas yerna laqen-tt
  tanemmirt
  afud igerzen iwid i dyefkan afus akken a tt-nerni teqbaylit nney.
  necallah a d-akkin wid yettsen!

  • {{Tanemmirt a Crif ghef usefru-agi i d-ittaran asirem.Tura nezmer ad d nini d-akken avrid yessufughen,avrid n Timanit (tadsimant) yendjêr,ivan ,tanila gher tlelli n Tmurt L-Leqvayel.Am ass-a laâtav ad yeffegh gher tafat.Ur d-yegri ayen yezrin! Ahûdu ahûnnu fell-ak.}}

 3. AZUL FELL-AWEN
  TANEMMIRT ƔEF USEFRU AGI
  YEWZEN YERNA YEČČUR D LEMƐANI
  MA D WID IḤEKMEN A D-ZZI FELL-ASEN SSNESLA ARA A TEN-ICUDEN I LEBDA

 4. azul
  tugniwin agi lhan-tt atas yerna laqen-tt
  tanemmirt
  afud igerzen iwid i dyefkan afus akken a tt-nerni teqbaylit nney.
  necallah a d-akkin wid yettsen!

  • {{Tanemmirt a Crif ghef usefru-agi i d-ittaran asirem.Tura nezmer ad d nini d-akken avrid yessufughen,avrid n Timanit (tadsimant) yendjêr,ivan ,tanila gher tlelli n Tmurt L-Leqvayel.Am ass-a laâtav ad yeffegh gher tafat.Ur d-yegri ayen yezrin! Ahûdu ahûnnu fell-ak.}}

Comments are closed.