Monthly Archives: Tuber, 2010

Imezdaɣ n taddart Adrar cektan ɣer Lwali

Tizi Wezzu, 20 tuver (Tamurt) - Tidukliwin n tuddar, tidukliwin tidelsanin akked tdukliwin n ddin n taddart Adrar di tɣiwant n Weɣrib, deg udewwar n Uzeffun, ssutren deg Lwali n Tizi Wezzu a d-yaf tifrat iy iɣeblan i deg xebbḍen imezdaɣ yal ass.

Terwi di tesqamut taɣerfant n tɣiwant n Tuǧǧa

Bgayet, 20 tuver (TAMURT) - Di tɣiwant n Tuǧǧa i beɛden ɣef temdint n Bgayet s 25 km, ɣef uqerruy-is imḍebber amenzu, Mass B. Rabeḥ id-yufan iman-is yewḥel deg uguren i d-yettlalen ur ferrun, iger-d tiɣri iy imezdaɣ akked tdukliwin n tuddar.

Imezdaɣ n Suq Letnin ttargun lgaz deg yixxamen

Bgayet, 19 tuber (TAMURT) - Ma nenna-d tgerrez tudert n imezdaɣ di Suq n letnin neskaddeb. imi aṭas n ttawilat yessifsusen tudert i wemsedrar ulac-iten. Am tagi n lgaz ur d‑nekcim ɣer yexxamen. yal ma ara d‑taweḍ tegrest, lgaz yuɣal d targit n imezdaɣ, imi tagrest tessaɛar tudert i wemsedrar.

17 ṭuber 1961- 17 ṭuber 2010

Ass n 17 ṭuber 1961, d luluf n imesbaniyen, ffɣen-d ɣer iberdan suɣen mgal taɛessast yesbed lprifi n imsulta "Maurice Papan".

Imezdaɣ n Tichy gezmen abrid

Tichy, 17 tuver (TAMURT) - Iḍelli, ffɣen-d Imezdaɣ n Tichy di temnat n Bgayet, gezmen abrid aɣelnaw uṭṭun wis-26; akken a d-seknen lɣiḍ-nnsen, d zzɛaf-nnsen ɣef wuguren d iɣeblan ttidiren aṭas aya.

“Amennuɣ” (Lewnis At Mengellat – 2010)

Tasleḍt n tira mačči d ay-en isehlen, yal wa tamussni-s, yal wa tamuɣli-s d yal wa allalen yesseqdac i wesqerdec. Yal wa daɣ tasga...

Udem n tmurt n yeqbayliyen

Di teswiḥt nettidir ass-a, yessefk fell-aɣ a neddakel d amussu ilelli ad yizmiren ad d-yaf amek ara yilli uzekka n tsutiwin i d-itteddun.

Tajmilt i Muḥya ass n 01.11.2010

Ilmend umulli n Muḥend U Yeḥya, tagejdit n tsekla taqbaylit, tessawel-d terbaεt "Tajmilt i Muḥya" γer temlilit swayes ara s-rren tajmilt tameqqrant i unaẓur ameqqran n tmurt n yeqbayliyen.

Aḍu n nnhati i d-yessuḍen

Tikti, amzun ass-a i d-tefruri. Yal yiwen amek i yettwali abrid n tlelli di tmurt n yeqbayliyen. Yal aqbyli d wudem i s-yefka. Ulac win ur tekcim tugdi. Tiɣriwin kkant-d si yal tama...Anagar adabu i yerran iman-is di rrif, yettraǧu melmi ara terwi.

5 Ṭuber 88 : Tugdut-nni wa yettu-tt, wa yettazutt

Fɣen-d ɣer ubrid suɣen-d ad tekfu lmizirya i d-isseɣli udabu ɣef weɣref yettidiren di tmurt tamerkantit. Qublen rrṣaṣ s yedmaren nutni iffasen-nsen d ilmawen ! Iswi-nsen; ad teɣli tsertit n udabu amesbaṭli.
- Advertisment -

Most Read