Aqbayli yessawel-d ɣef tmurt amek ara tefru

4
185

At ufella bedlen udem i wurar-nnsen, bedlen tikli-nnsen akken ad qqimen deg udabu, maca tikelt-a d rrehba ara seqdacen, rran-tt d urar deg wennar n tsertit.

Surfen i wid yeǧǧa yisem ad xeṭfen imdanen yesɛan tadrimt akken ad kerfen tamsa di tmurt n yeqbayliyen.

At ufella ttwalin aɣref aqbayli di tmezgida. Aqbayli ittwali imal-is d tafat, ma ara yeẓẓar iqbayliyen ttefɣen-d s abrid, ɣas ma yella mgaradent tiktiwin-nnsen myuṭṭafen afus deg afus :
– akken ad d-rren tilelli i wid yettwaxṭafen
– akken ad huden aɣrab n tugdi
– akken ad d-inin ala i twuɣa i d-iderrun di tmurt n yeqbayliyen
– ala i nnger n wegdud…

Ass-a, la nettwali di ḥala i deg i nella tessewḥac u-yerna tewwi-d deg ijufar-is imihiten imeqranen i talwit d tmurt n yeqbayliyen, u s tidett aqla-ɣ a nettwali izerfan wemdan akked tlelliyin tigejdanin twerkden-tt, d ayen yettqelliqen.

At ufella wwin tamurt n yeqbayliyen deg webrid n meḥyaf n tugett n teqbayliyin d iqbayliyen, ɣef waya Aqbayli yessawel-d i yeqbayliyen am netta a d-fɣen s annar, ad d-beynen udem n tmurt n yeqbayliyen.

4 COMMENTS

 1. atas i yettsuyun taqbaylit nutni ula d isem-nnsen ur sinen ara ad t-arun s teqbaylit.
  amwid yettidiren akkin i lebher , zzun hninit yef tmurt n leqbayel

  • azul, wid yellan akkin i levḥar akk d wid yellan akka-d i yilel, aṭas i yellan deg-sen ḥninit, smenyafen akk tamurt ad tgerrez, maca ur εdilent ara tirga nsen, llan wid yettmenin tamurt nneγ ad tuγal ad tif tamurt taεravt n Seεud, llan daγen wiyaḍ smenyafen ad tuγal ad tif tamurt n fransa, « snat n tamiwin agi atent-in vanent »
   llan daγen wid yevγan tamurt nneγ ad tuγal am nettat am tmura umaḍal a s d-yuγal yiseγ d tutlayt d umezruy i s-yettwakksen, wigi tura i d-vdan imγi.

 2. atas i yettsuyun taqbaylit nutni ula d isem-nnsen ur sinen ara ad t-arun s teqbaylit.
  amwid yettidiren akkin i lebher , zzun hninit yef tmurt n leqbayel

  • azul, wid yellan akkin i levḥar akk d wid yellan akka-d i yilel, aṭas i yellan deg-sen ḥninit, smenyafen akk tamurt ad tgerrez, maca ur εdilent ara tirga nsen, llan wid yettmenin tamurt nneγ ad tuγal ad tif tamurt taεravt n Seεud, llan daγen wiyaḍ smenyafen ad tuγal ad tif tamurt n fransa, « snat n tamiwin agi atent-in vanent »
   llan daγen wid yevγan tamurt nneγ ad tuγal am nettat am tmura umaḍal a s d-yuγal yiseγ d tutlayt d umezruy i s-yettwakksen, wigi tura i d-vdan imγi.

Comments are closed.