Arim, Γuct 8, 2022

Yearly Archives: 2010

Tidet iqerrḥen : Imaziγen uqemmuc

"Win yebγan tamaziγt, ad yissin tira-s" "A nerreẓ wala a neknu" "Imaziγen n ddkir" Anwa/anta ur nessin ara imeslayen-a ? Anwa/anta ur nesli ara γef wacu yecrew tidi dda Lmulud d wid nniḍen ? Anwa/anta ur nessin ara ayen γef wacu ccnan icennayen-nneγ ? Anwa/anta ur nessin ara ayen γef wacu uran imusnawen-nneγ γef tmaziγt ? Anwa/anta ur nesli ara s yad/tid yemmuten γef tmaziγt ?

Iminig n zik

{{Amek i d-yeggra Dda ali?}} Aql-aγ am yemγaren: tezwar-d temẓi si nettcali, teggra-d tewser si nettγimi. Ammer d temγer i d-izeggiren, tili giγ leqrar i yiman-iw,...

Nekni d Wiyiḍ (Kamal Bouamara)

{{Nekni d wiyiḍ}}, d azwel n wammud n 5 n tullisin, yura Kamal Buεmara, i d-yeffɣen ussan-a ɣur teẓrigin TIRA (Bgayet) n B. Tazaɣart. Ammud-a,...

Asefru ameslub

Win d-yuğwen tawaγit ...

Tislit (tullist)

{{-I-}} Tiɣri umendayer, ttarrant-t-id tɣemmar n wexxam. Tekker tmeɣra di sin yexxamen yemqaraben aṭas ; d lǧiran. Yeggull Awmaṛ n Awmaṛ ar d nettat ara...

Ansuf yis-wen – 0. Ansuf yis-wen ɣer Tmurt-nwen !

Amaynut deg wannar n yisallen n Tmurt

Kra seg teqsiḍin n Lḥanafi Ulefqi

Lḥanafi Ulefqi d yiwen umdan n taddart n At Xyar, taddart anda akken uraren asaru amenzu n teqbaylit "Tawrirt Yettwattun", i d-yusan s nnig n Tiwal, taddart-iw. Lḥanafi, meskin, yedder d igellil s teɣzi n tudert-is. Maca ɣas akken ussan ẓẓayyit fell-as, yessefsay-iten s teḍsa d unecreḥ. Deg yal awal i d-yenna tella taḍsa, tella daɣen deg-s tmusni. Aql-i ttxemmimeɣ ad d-jemεeɣ yakk tiqsiḍin-is deg yiwen udlis, deg-s d tajmilt i netta, tayeḍ i nekkni d tsutwin i d-iteddun ahat yella d acu ara nelmed deg-s. Atenta snat seg teqsiḍin n Lḥanafi Ulefqi:
- Advertisment -

Most Read