Agerruj: Amnir n timerrit n temnaṭ n Tizi Wezzu

2

{{Tesufɣeḍ-d deg ussan-a yezrin adlis icudden ɣer timerrit di Lwilaya n Tizi-Wezzu, acu i yesmedgen lebɣi dgem akken ad d‑yilli leqdic-agi ?}}

Aya yella-d deffir n tirza xedmeɣ ɣer kra n tmura tiberraniyin u nesɛi ara iferdisen n timerrit am wakka tekseb tmurt-nneɣ, yernu gan ccan i kra-nni yesɛan akken. Anect-a yuɣal-iyi d acqirrew akken ad rreɣ azal i yigarujen tekseb tamnaḍt n tmurt n Leqbayel deg uḥric-agi yesɛan azal muqren ama deg ugni n tdamsa neɣ n yidles neɣ n ttrebga. Rnu ɣef aya meṛṛa Lwilayat n tmurt sɛant amnir‑nsen-t bexlaf Lwilaya n Tizi-Wezu, ihi nniɣ- as ayen ala ?

{{Acu-ten yiferdisen n timerrit tekseb tamnaḍṭ n Lwilaya n Tizi Wezzu ?}}

I tazwara Lwilaya n Tizi Wezu tekseb yiwen ugaruj n tusna akked d ismilen ur d‑nettaf ara anda nniḍen. Sin akkin ilmeẓyen n Lwilaya-agi d wid i izemren ad qazmen timsal akken ad ftin-t deg uḥric-agi, rnu ɣef aya udem n umager kesben imezdeɣ n tmurt n Leqbayel mgal inebgawen-nsen. S wakka yettban belli llan yak isufar s wacu ara yeǧǧuǧeg wannar n timerrit deg tamnaḍṭ-agi. Aya akka i d‑nuder yesflillit i usnarni n uḥric agi, yellan d yiwen uɣbalu seg tineflit tettagmed isufar-is.

{{Tuɣal leɛnaya ɣef yismilen icudden ɣer timerrit?}}

Yesḥisif wul mi ara iwali amek ttuhamlen yesmilen tekseb tmurt n Leqbayel. Yettendaf wul mi ara iwali ismilen yeqqnen ɣer umezruy‑nneɣ, d yidles‑nneɣ d timadit‑nneɣ raɛen mebɣir leqrar , ur yelli win yečča wul-is ad d‑yini abbuh ! Amedya ɣef anect-a d taddart Nat Lqayed deg Iwaḍiyen (Agni G Aɣran) yettuneḥsaben d tigemmi taɣelnawt yernu ur din telli fell-as teɛessat neɣ ameskan ara d‑yesneɛten azal n umdiq-nni. Akka diɣ i teḍra d « les gavue rupêstres » n Yifiɣa, ttwajarḍen, qrib ad mḥun maḍḍi. Ar melmi ara negg leqrar i cci-nneɣ ?

{{Adlis-agi i tessufɣeḍ, amek i d abrid ilaqen akken ad yeɣli ger ifassen n imeɣriyen akked wid it-yeḥwajen ?}}

Adlis‑agi atan yettnuz di tzeɣwa n yedlisen, yella umeslay fell-as di kra n yeɣmisen akked d imaṭṭafen.

{{I s wudem n Net ?}}

– Da tamsalt teṣɛeb acku tugniwin icudden ɣer tigemma ilaq fell-asent lexlas akken ad yesɛu amden azref aten-t yazen s tawil n lweb.

{{Anwi i d abrid ilaqen akken ad yefti uḥric n timerrit di tmurt-nneɣ ?}}

Ilaq lebɣi aserti di tazwara. Ssin akkin taflest deg ayen nekseb, asebɣes n umereḥ s lebni n ttawilat ara d ijebden medden ɣer yismilen‑agi. Asufeɣ n yinelmaden ɣer yismilen‑agi yella diɣ d yiwen udem n usefti deg uḥric agi.

{{Awal n tagara ?}}

Ad snimreɣ i kra n win i d-yefkan affus n tallelt akken ad d‑yennulfu leqdic‑agi, ad bedreɣ gar-asen : imezdaɣ n Iɣil Imula,Tigzirt, Aẓeffun, Mekla , At Duwala, Mass Daḥmani Moḥamed yellan d amnadi di tsadawit n Tizi Wezu, Ɛali Bensalem, aselway n l’APW n Tizi Wezu akked d baba yeddan yidi mačči d abrid neɣ ssin ɣer yismilen ɣef i rziɣ, xas akken meqqer di laɛmer.

2 COMMENTS

  1. Twallam kan, mazal ma taqcict neɣ tameṭṭut att-ruḥ akkin i wezniq-is, am akken ilaq wergaz yid-es, ttagi id yir Tamurt, imi tamurt jeggrentt s taεravt d ttineslemṭ, tameṭṭut neɣ taqcict seddaw laεnaya n wargaz. Aḥlil, Tella tifrat si lḥala ig i tettidir weltma, yemma, tameṭṭut-iw neɣ tayeḍ?

  2. Twallam kan, mazal ma taqcict neɣ tameṭṭut att-ruḥ akkin i wezniq-is, am akken ilaq wergaz yid-es, ttagi id yir Tamurt, imi tamurt jeggrentt s taεravt d ttineslemṭ, tameṭṭut neɣ taqcict seddaw laεnaya n wargaz. Aḥlil, Tella tifrat si lḥala ig i tettidir weltma, yemma, tameṭṭut-iw neɣ tayeḍ?

Comments are closed.