Tizi-Wezzu: Imezdaɣ n At Dwala lḥan

0

Tella-d ass-a yiwet n tikli d tamuqqrant di temdint n At Dwala ɣer lemqer n
Dayra anda i d-yella yiwen unejmuɛ s wazal-is, akken ad d-sseknen
lɣiḍ-nsen mgal
axṭaf n Murad Bilek.

Imezdaɣ ssutren deg wid teɛna temsalt ad nadin ɣef Murad Bilek yettwakren ass-nni n
larebɛa yezrin 11mayu di Tala Bunan di tama n At Dwala sɣur yiwet n tarbaḥt
yettwaselḥen.