Bgayet-Tizzi wezzu : Imewlan n ttawilat n uṣiweḍ ugin ad xedmen

0
129

Imawlan n ttawilat n uṣiweḍ yettawin ger Bgayet d Tizi wezzu ḥebsen ass-a n
ssebt 25 yunyu ɣef uxeddim. Aya-gi ixellqed uguren akked iɛewwiqen i yemsafren
yerran ad rzun ɣer Tizzi-wezzu neɣ ɣer Bgayet.

Ssebba n usended-agi, yekka-d s Tizi-wezzu; imi inehharen rrfan ɣef imḍebren
yedmen rray n ubeddel n wemḍiq n uḥbus n ifurguten. Ineggura-agi ḥettmen ɣef
inehharen ad ḥebsen di lagar tamaynut.