Daily Archives: Cut 8, 2011

Nessen abrid nexḍa-yas !

Leḥḥuγ di temdint-ik, ismawen imeḍqan uran s tutlayin-nniḍen, ula d isem-ik d wiyaḍ id-ak-t-ifkan "aqbayli3.
- Advertisment -

Most Read