Ahad, Furar 8, 2023

Daily Archives: Cut 21, 2011

NUR, udem n tafat yeǧǧa-yaɣ

Iḍelli n 20 Cuṭember 2011, mraw n wussan i yezrin seg umuli wis 43 n tlalit-is, Nur Uld Amara, neɣ Nour Ould Amara, yeweḍ sanda akk ad naweḍ deg Paris ɣef 9 n ṣbeḥ. Yeǧǧa-d tawacult-is, d waṭas n yemeddukal-is i tiḥemlen wehmen amek akka i iruḥ mazal-it d ilemẓi.
- Advertisment -

Most Read