D acu-tt tlelli ay akli ?

2
148
Tilelli

Ɣef tmeddit-ik ass-a yulli wass, azaglu dayen yettwakkes ɣef yir-ik; azaglu nni trefdeḍ acḥal d aseggas, tkarzeḍ iḥarqan d sḥari, awal ur k-id-yuli, timenna ɣur-k teǧǧiḍ-tt i tagara. Anyir-ik ɣas yezga di lqaɛa, ass-a trefded s wallen-ik d asawen, d igenni ik-d-zaknen. Tiwwura-k ldint I waḍu n yal tama; semmeḍ, yaḥma. ɣas akken tarɣa tfekka, ḥelu tzedɣ-it tatut.

Zuɣren-k teddiḍ, qnen-k tensiḍ, mlan-ak abrid tiwwiḍt sanga akkeni id-ak-wahan. Ksan ameksa nni ik-yeksan ɣas keč teksiḍ deg yeẓṛa d ṛmel n ṣaḥra. Anida-t akka win tecqiḍ ?

Ass-a zman yetti , mi ibran I win akkeni ik-yeksan deg-s ur d srin, deg-k ur d cqin, ayen akkeni ibɣan d ayen yellan deg wakal-ik.

Ucanen zzin-ak, nɣan ameksa nni ik-yesaṛwan lmarta, tudert-ik tegra-d ger ifasen i At inezḍan, bu ineẓḍan yella yid-k ɣas twalaḍt ur tezriḍ, ɣas akkeni i teksam, ass-a yeẓra anida-tt tesga, isew-is ad yuɣal d ameksa, keč ad tuɣaleḍ ɣer ṛmel d yeẓra.

Tizi lḥif I tenwiḍ tekfa, d tameɣṛa ara izedɣen ussan-ik deg-s ak-id-iṣaḥen ma yalla ur teḥriceḍ ara ala ṭbel d lɣḍa. Tameddit-ik tebriḍ-as, iḍ tettuḍ-t ula d netta yettraǧǧu nnuba-s.

Di tfeka n tmurt-ik yessa-tt uɣebaṛ, d ilefḍan, ass-a wigi tenwiḍ yid-k id d-ddan d aɣebbaṛ ik-zwin ǧǧan ilefḍan.

Tilleli yewɛaṛ akken ad tt-id-awiḍ, mi itt-id-iwwiḍ yewɛeṛ akken ad tidireḍ deg-s. abrid n tnekra-k yeččuṛ d uguren wa tekseḍ-t wayeḍ iɣeḍel-ik, ɣas taɣliḍ tura dayen tɛardeḍ lbena n tnekra. Tawwurt teldiḍ ass-as ufus-ik d lebɣi-k ur iban s ani ara k- tesufeɣ, ucanen aten-in gunin amnaṛ, ma d bu ineẓḍan atan yebda iteẓel iḍaren-is di tesga.

Tilleli id d-ilulen ass-a ɣur-k ad tettuḍ belli d amesbaṭeli I tenɣa mačči d lbaṭel. Ass-a yettwakkes uzaglu ɣef tuyat, ik-d-igran d azaglu yurzen allaɣ.

2 COMMENTS

  1. Ma ur yewεir ara uzaglu ittarzen allaγ, dacu iwaεren ihi? Cwi kan llan inazbayen yettḥunun γaf yiseγ n teqbaylit, yessefk i yal yiwen deg-nneγ, ad yennaγ γef ddra n tutlayt-is. Mačči mmi-s n tmeṭṭut ara d-yasen ad iḥettem tutlayt-is i warraw-nneγ, ilaq ad nekkes azaglu γef wallaγ, ad neldi allen-nneγ ad nwali tamsalt ar wanida tetteddu, tiyemmatin-nneγ ad ḥeznent ma ur nekkis azaglu-yagi i yurzen allaγ. Tura banen-d walallen iwulmen, s wacu ara nseddu ayla-nneγ, s timanit tutlayt d umezruy ad ilin s tikti-nneγ, mačči s tin icenga.

  2. Ma ur yewεir ara uzaglu ittarzen allaγ, dacu iwaεren ihi? Cwi kan llan inazbayen yettḥunun γaf yiseγ n teqbaylit, yessefk i yal yiwen deg-nneγ, ad yennaγ γef ddra n tutlayt-is. Mačči mmi-s n tmeṭṭut ara d-yasen ad iḥettem tutlayt-is i warraw-nneγ, ilaq ad nekkes azaglu γef wallaγ, ad neldi allen-nneγ ad nwali tamsalt ar wanida tetteddu, tiyemmatin-nneγ ad ḥeznent ma ur nekkis azaglu-yagi i yurzen allaγ. Tura banen-d walallen iwulmen, s wacu ara nseddu ayla-nneγ, s timanit tutlayt d umezruy ad ilin s tikti-nneγ, mačči s tin icenga.

Comments are closed.