Arim, Meɣres 27, 2023

Daily Archives: Fur 22, 2012

Ad nerreẓ asalu ad nernu adabu!

Ur yelli s imeṭṭawen d ineẓman i d-ttawin yemdanen izerfan-nsen. Ur yelli s tsusmi i ttidiren tilelli-nsen, ur yelli d awal n wiyaḍ ar ad ɣ-inekren. Ass-a nwala, neḥdeṛ, neẓra amek iɣ-tebra Lzzayer, amek id d-negra weḥed-nneɣ. Am di yal tikkelt nettqabal tilufa s yiseɣ, nettqabal imnekcem s dreɛ d laɛqel, am di yal tikkelt nefka idim d asfel ɣef wakal d tlelli.
- Advertisment -

Most Read