Amhad, Yulyu 7, 2022

Daily Archives: Meɣ 15, 2012

Aqbayli-nni…

Wid i t-iɣunfan, ɣilen ad nɣen tikta-ines, ad nɣen asirem di tmurt n yeqbayliyen. Ass-a nettwali d akken ɣelḍen, imi tikta Uqbayli-nni a ten-ttan garaneɣ nettḥarab fell-asent; d abrid-is kan i neḍfer imi d abrid yessufuɣen, yettawin ɣer Teqbaylit. Amennuɣ n Weqbayli-nni d amennuɣ n tikta deg wennar n leqder, d amennuɣ n tlelli d tugdut akked d izerfan n wemdan.
- Advertisment -

Most Read