Arim, Meɣres 20, 2023

Daily Archives: Yun 8, 2012

At Iraten (Tizi-Wezzu) Tameɣra n suriz (ḥeblemluk)

Iḍelli ɣef tesɛa n ssbeḥ i tebda tmeɣra n suriz, s leqdic-is d amerkanti di tzeqqa n tɣiwant n Larebɛa n At Iraten....

At Yenni ( Tizi wezzu )Tettwaker ass n 17 mayu di Tiz-Wezzu: Γnima temmut s tyitiwin tečča

Yir isali yuɣ-d akk tamurt n yeqbayliyen, d ayen iǧǧan imezdaɣ n Tizi Wezzu swejden-d iman-nnsen i wass-a ɣer tmeqbert n taddart i...

Amizur (Bgayet)Aqcic n 5 n iseggasen tenɣa-t tkerrust

Teḍra-d yiwet n twaɣit n ukerrus, tamedit n wass n tlata yezrin, deg wemkan umi sawalen Ccuyu, zdat n temdint n Amizur, anda d-tegla...
- Advertisment -

Most Read