Daily Archives: Yun 11, 2012

Tizi Wezzu : Temzel temɣart deg wexxam-is

Ass n larebɛa yezrin leɛca n wass, imezdaɣ n lḥuma "million" di temdint n Tizi wezzu, ufan tamɣart temzel deg wexxam-is. Tamɣart-agi tesɛa di...
- Advertisment -

Most Read