Ahad, Meɣres 29, 2023

Monthly Archives: Γuct, 2012

D aɣurru!

Imḍebren n tmurt-agi, ma bɣan ad sisnen yiwen ad snernin di ccan-is, ad as-rren azal, ma yemmut ad tmeḍlen di tmeqbert n lɛaliya ger ssyadi imeqranen. Ass-a, anwa Aqbayli neɣ Amaziɣ s umata umi gan ccan? Ass-a, ayɣer aka imḍebren n Lezzayer neɣ wid n Bgayet ugin i warraw n Yiɣil Ɛli ad rren tajmilt i Lmuhub Ɛamruc akked Ṭawes Ɛemruc i wid yennuɣen ɣef tlelli-nnsen akked yidles-nnsen.

Iɣil Uɛeẓẓug ( Bgayet ): Ibeddi zdat n wexxam n lwilaya

Imezdaɣ n Yiɣil Uɛeẓẓug di lwilaya n Bgayet, gan yiwen n unejmuɛ ass n lḥed 26 deg waggur n ɣuct zdat n wexxam n...

Timeẓrit ( Bgayet ): Imezdaɣ n Ubaynu bellɛen axxam n tɣiwant

Imezdaɣ n taddart Ubaynu yeṭṭafaren taɣiwant n Tmeẓrit di lwilaya n Bgayet, bellɛen taɣiwant n Tmeẓrit ass n lḥed 26 ɣuct. Imezdaɣ-agi ran ad d-sseknen...

Takarḍa n tnekkit Taqbaylit

D asiher i d-yefka Umussu i Timanit akken yal Aqbayli ad yesεu iseɣ s takarḍa yuran s tutlayt-is s yisem-is akked nnekwa n lejdud-is. Takerḍa-ya ad d-tbeyyen isurifen akked yiswiyen n Umussu i Timanit i yetteddun afus deg ufus akked Unabaḍ Uεḍil Aqbayli akken ad d-kksen Taqbaylit si tatut akked umezruy.

Mliḥa ( Icellaḍen ): Timlilit tis-snat n tfaska n tkermuṣt

Tidukla tadelsant tanekra, thegga-d yiwet n temlilit tis-snat n tfeska n ukermuṣ s wazal-is, di taddart n Mliha taɣiwant n Icelladen, si 23 ɣuct...

Fin des JO !!

Amezruy n tezlitt taqvaylit – Tazlitt taqvaylit

Zriγ aṭas ara yinin: awah! Caâbi d nukni imi winnat at winnat d aqvayli xas akken icna s taâravt. Wiyaḍ zemren diγen ad inin Andalus izuran-is d imaziγen. Ma d udem n temsal di tnaẓurt ikka akk-in i iẓuran. Tameslayt tetturar aḥric amuqran di tezlitt imi d tameslayt, di tazwara, i ittaken aẓar i tezlitt. D nettat i d udem-is. Maca akken ivγu illi ulac kra n Uqvayli d-jjan kra illan d aqvayli neγ d-qqimen assa d aqvayli.

Il enlève et viole une jeune fille de 26 ans à Azazga

Un jeune âgé d’une trentaine d’année, H.K, de la localité d’Ifigha a enlevé et violé une jeune fille de 26 ans,...

Béni Amrane (Boumerdès) : Un citoyen blessé dans l’explosion d’une bombe

Un citoyen a été blessé dans l'explosion d'une bombe artisanale, ce samedi matin, vers 5h , sur la route reliant Béni Amrane à...

La grève se poursuit à la laiterie Tassili de Draâ Ben Khedda

L’appel lancé par la direction de la laiterie Tassili de Draâ Ben Khedda (DBK) en vue de reprendre le travail près plusieurs jours de...
- Advertisment -

Most Read