Ahad, Meɣres 29, 2023

Daily Archives: Ɣuc 25, 2012

Takarḍa n tnekkit Taqbaylit

D asiher i d-yefka Umussu i Timanit akken yal Aqbayli ad yesεu iseɣ s takarḍa yuran s tutlayt-is s yisem-is akked nnekwa n lejdud-is. Takerḍa-ya ad d-tbeyyen isurifen akked yiswiyen n Umussu i Timanit i yetteddun afus deg ufus akked Unabaḍ Uεḍil Aqbayli akken ad d-kksen Taqbaylit si tatut akked umezruy.

Mliḥa ( Icellaḍen ): Timlilit tis-snat n tfaska n tkermuṣt

Tidukla tadelsant tanekra, thegga-d yiwet n temlilit tis-snat n tfeska n ukermuṣ s wazal-is, di taddart n Mliha taɣiwant n Icelladen, si 23 ɣuct...
- Advertisment -

Most Read