Ahad, Meɣres 29, 2023

Daily Archives: Duj 3, 2012

Isem-is Ssaɛid Meqbel

Tidett ass-a ma yella tedreg ɣef wallen, d tamuɣli i iwehhan s ayen nniḍen. Ur yemmut Ssaɛid Meqbel, ur d-grin wid i t-yenɣan. Acku asmi iqesden ad t-nɣen, i iẓran d acu i d azal-is di tmetti. S lmut-is rnan-as azal, azal-nni iksen i yiman-nsen.
- Advertisment -

Most Read