Arim, Meɣres 27, 2023

Daily Archives: Yen 1, 2013

Mina ( tullist )

Tiftilin myal ṣṣifa cɛecɛent di yal tiɣmert seg unaffag. Annar n unaffag yettɛummu si lɣaci. D aɣemɣum id d-yenneɣlen fella-s, tiwwura akk ssurugent-d, ad d-ttasen si yal tamurt. Ad as-tiniḍ d taɣrast n tzizwa seg akken wa ikeččem wa iteffeɣ... Dayen yecban lekdeb i d-yersen di medden; llebsat mkul ṣenf, tutlayin mxalafent, kul wa ansi id d-yusa, yal wa tudert-is d taqṣiṭ, yal wa d acu n teqṣit id d-yurar di ddunit...

Aseggas amaynut, aqbayli amaynut

Aqbayli aseggas-agi amaynut ad yewwet amek ara yesemlil atmaten-is, ad myaɛqalen, ad mlilen ɣef yiwen n yeswi, xas yal wa ad yewwet s wayen yezmer, s wayen yufa, ad yawi abrid yebɣa, awi-d kan ad tili tifrat-is d timlilit ɣer yiswi (Taqbaylit), ara d-yekken nnig tagut i s-iɣ-tdel yir tasertit.
- Advertisment -

Most Read