Sed, Dujember 10, 2022

Daily Archives: Fur 14, 2013

Tajmilt i Nabila Ǧaḥnin, tameɣrast n tlelli

Asmekti wis-tmenṭac n tmenɣiwt n tmeɣnast n izerfan n tmeṭṭut Nabila Ǧaḥnin, yettwanɣan s ufus n irebraben inselmen ass n 15 di Furar aseggas n 1995 di temdint n Tizi-Wezzu. Nabila Ǧaḥnin tella d taselwayt n tidukla "Tiɣri n Tmeṭṭut" yekkaten ɣef izerfan n tmeṭṭut u yettnaɣen mgal "Angal n Twacult"d-islal udabu deg 1984, yurzen tilelli n tmeṭṭut, yeččan izerfan-ines almi tuɣal ddaw uḍar n wergaz di tmetti ar ass-a.
- Advertisment -

Most Read