Ahad, Meɣres 29, 2023

Daily Archives: Ibr 26, 2013

20 yebrir d tiɣri n tlelli i weɣlan aqbayli

Limer d ilelliyen i nella tilli ismawen-nneɣ deg tkartiwin n tnekkit uran s teqbaylit, mačči s snat n tutlayin tijenṭaḍin (taɛrabt d tefransist). Limer d ilelliyen i nella deg tmurt-nneɣ tilli yiwen ur aɣ-igeddel ad nefk ismawen imaziɣen i warraw-nneɣ.
- Advertisment -

Most Read