Acer, Maggu 29, 2022

Yearly Archives: 2013

Aqbu : imezdaɣ n uɣaram GMS belɛen abrid aγelnaw wis-26

Imezdaγ n uɣaram GMS, belɛen sen-iḍelli n lḥed 6/01/2013 abrid aγelnaw wis-26 i tikelt nniḍen di tama i wumi sawalen “{ { Letnayen Taqdimt}...

Yennayer tanfust i ɣef tebna timmadit

Am yal aseggas igduden imaziɣen ttebddaden i wesfuggel n umenzu n usseggas Amaziɣ. Yal tamnaḍt d acu n wansay s wamek i d-yettili usfugel-agi. Anect-a yemgared si tama ɣer tayeḍ.

Ath Wassif , Un sexagénaire meurt par asphyxie

Un homme âgé d’une soixantaine d’années a trouvé la mort par asphyxie à Ath Wassif, 40 km au sud-est de Tizi Wezzu, avant-hier. La...

Mina ( tullist )

Tiftilin myal ṣṣifa cɛecɛent di yal tiɣmert seg unaffag. Annar n unaffag yettɛummu si lɣaci. D aɣemɣum id d-yenneɣlen fella-s, tiwwura akk ssurugent-d, ad d-ttasen si yal tamurt. Ad as-tiniḍ d taɣrast n tzizwa seg akken wa ikeččem wa iteffeɣ... Dayen yecban lekdeb i d-yersen di medden; llebsat mkul ṣenf, tutlayin mxalafent, kul wa ansi id d-yusa, yal wa tudert-is d taqṣiṭ, yal wa d acu n teqṣit id d-yurar di ddunit...

Aseggas amaynut, aqbayli amaynut

Aqbayli aseggas-agi amaynut ad yewwet amek ara yesemlil atmaten-is, ad myaɛqalen, ad mlilen ɣef yiwen n yeswi, xas yal wa ad yewwet s wayen yezmer, s wayen yufa, ad yawi abrid yebɣa, awi-d kan ad tili tifrat-is d timlilit ɣer yiswi (Taqbaylit), ara d-yekken nnig tagut i s-iɣ-tdel yir tasertit.
- Advertisment -

Most Read