Suq Ufella: Imezdaɣ ttcektin ɣef yir abrid

0
163

Ass-a n ssebt 22 deg furar, imezdaɣ n Suq Ufella deg tɣiwant n Cmini gren-d tiɣri i yimḍebren terza temsalt akken ad d-lhun d uqeɛɛed n webrid n Suq Ufella icudden ɣer webrid aɣelnaw wis 26.
c.w.