Aram, Γuct 16, 2022

Daily Archives: Yul 24, 2014

Nekkes-as i tsebbalt afus!

I wacu-t uqerru, ma yella aḍar yedda i leḥfa ? I wumi-t ucebbeḥ i teslit deg wass n lǧanaza? I wacu-t wawal, ma yella ur t-yeḍfir ara yiɣil ? I wacu-t ubrid, ma yella tugi-t tikli ? I wacu-t, uxxam ma yella tenger twacult? I wumi-t ẓẓerb, ma yella teqqur tebḥirt? I wucu-ten imeẓẓaɣ, ma yella tezleg tiɣri ?
- Advertisment -

Most Read