Sed, Ibrir 1, 2023

Daily Archives: Tub 14, 2014

At Yeεla – Ass agraɣlan n tmeṭṭut n laryaf

At Yeεla (Tamurt.info) - Di 2008, yettusemma 15 Tubeṛ d ass agraɣlan n tlawin tifellaḥin almi d aseggas n 2012 i yuɣal yisem-is d ass agraɣlan n tmeṭṭut n laryaf.D Agraw n Waɣlanen Yeddukklen i yellan deffir n usbeddi n uzemez-a deg wagur n Tubeṛ.

At Bṛahem – At Bṛahem ( At Wartiran ) : Imenɣiyen meqqṛen gar imezdaɣ d yiǧadaṛmiyen

At Bṛahem (Tamurt.info) - Ccwal meqqṛen i d-yellan gar yiǧadaṛmiyen mgal taddart Aregraj i d-yezgan deg Lεeṛc n At Bṛahem ( Ddayra n At Wertiran ) iḍelli n Letnayen s ssebba n zzεaf n yimezdaɣ ɣef lexṣas n yiberdan akked waman, d ayen i d-yegla usalag i yesεaben akk Lεeṛc n At Bṛahem ass n Lḥed.
- Advertisment -

Most Read