Tugdut n Fransa d yedrimen n Ssaâudya

0
179
fransa d ugellid n ssaâudya
fransa d ugellid n ssaâudya

Tugdut d tasartit, idrimen d tadamsa. Tasartit teḥlajj tadamsa. Tadamsa i tt ivennun, neγ i tt itthudun d tasartit. Akka i temcumbak temsalt. Tuccar n ta kecment di ta.

Di tegnitt igan akka swa swa id-ufa iman is Fransa tewḥel di trezzaf n ugellid n Ssaâudya Salman Ben Abdulaziz, ar uxxam is di Vallauris deg agi n yulyu aḥmayan.

Akken ad saâden agellid, γef yisem n laman ines d laânaya n Fransa, qeflen aftis, La Mirandole, illan d baylek, am iftisen ak nniḍen di Fransa, akken yiwen ur ittqerriv ar wanida izdeγ ugellid. Ula d avrid ittawin ar uftis, tisadarin ittṣubun seg uvrid ukarrus ar waman medlen tent.

Tura Fransa γef leslaḥ ines kan i tettddu. Segmi yugi Obama ad iwwet Surya akken tt tevγa Fransa d Ssaâudya, seg mi istenyan amtawa gar Marikan d Iran γef unikliyir imi Iran agi tamcumt d concurrente taciâait n Ssaâudya, mseqravent Fransa d Ssaâudyamacci d kra. Mtawant γef waṭas n temsal ittin ar tlufa tigraγlanin. Amtawi asertan, imi tadukli gar tmura macci d ayen illan, ittaw-id ayen nniḍen. Isekfal-ed tiγawsiwin ideg ara stenfâant tmura agi id-izgan γef yiwen izirig. Akka ihi id-γli tedrimt γef Fransa: Tifarfarin n Airbus, asgalef aγarim, asgalef aserdas, iguta n levni, tizrawin n myal anil, atg. Macci d yiwet.

Amek ara tagi tmurt iteddun ad tezzar di twaγit tadamsant idrimen anect n wigi? Amek ara ivwd uselway n fransa akken ad yerr zzarv i lvγi ugellid aârav d netta i ttheggi tafranin imi tamurt txus di tedrimt?

D tidett kan, ulamek. Mi d-uragen ipakiyen isurdiyen tettu Fransa dacu i d tugdut, tettu dacu i d izerfan n uγerfan. Tettu ula amek i t igzem aqerruy i ugellid ines n zik. Wanag anamek n wayen illan u ilaq ad iqqim d azayez neγ n baylek fiḥel awal. Tugdut ur tezmir i wacemma zdat n yedrimen. D tigert kan! Aḥlil aḥlil!

Akka i d tilawt n tmurt n Turuft assa. Iten ixuṣen d tadrimt imi kecment yir tallit tadamsant, tarnuḍ-as iγevlan d-ssalint kra deg sent am tmurt n Igrikiyen. Win isen d-isseknen kra ilellucen ad dhun degs am llufanat. Mi slan i useṭṭenṭen ad vernen γur-es ad ttun ayen nniḍen.

Amek ara tewteḍ deg sen imi tmura ak akka igant?