Abarbekyu n «CAM» d timlilit n leqbayel

0
194

MONTREAL (Tamurt) – Abrid iḍul alma d abraḥ n «Parc Angrignon», yebɛed af tlemmast n tmedint n «montreal», maca wicqa, imi d timlilit n leqbayel, anda CAM (Centre Amazigh de Montreal) hegan-d yiwet n temlilit anda necden leqbayel yettidiren di temnaṭ-agi ɣer yiwen n Ubarbekyu.

D ssebt 29 di ɣuct 2965(2015), xas d ass n westaɛfu maca imḍebbren d wid merra d-ifkan afus n tallelt llan di ttiɛad. Tilawin xersum; fell-asent iɣef tebded merra temlilt-a, tasebḥit wwḍent ar wadeg. D nutenti merra i yheggan aksum, ifelfel d lebsel snint-tt deg iqeccaḍen akken ad wwen af yirrij, heggant cclaḍa, ttumaṭic d lexyar,akken berzent merra lḥala. Ttarrant lmendad-nsent merra ar wayen ixussen akken tikkelt nniḍen ad yili uheggi xir.

Af 11 n tsebḥit bdan ttawḍen-d lɣaci, tiwaculin s yigerdan, tugget n tlawin s tqendyar n leqbayel, ula d tigerdatin s tqendyar n leqbayel. D tagnit anda d-mlalen leqbayel n tama-agi akken ad kksen lxiq, ad mmezren, ad mmeslayen ad qqimen ad ččen akk akken; ad ssibennen i tgella-nni, imi anebdu qrib yekfa, i d-iteddun d Tagrest; imi tegrest n Kanada ɣezzifet yerna qessiḥet. Agur n Ɣuct atan yekfa, ad yebdu Cutember, Tagrest af tewwura, yal yiwen ad yeɛnu axjiḍ-is akken qqaren.

Tizlatin n teqbaylit asent-id-sleḍ ansi k-yehwa, bdan-d kan iḍebbalen, tiɣerɣert teččur-d, rsen-d ɣer ccḍaḥ; tulawi d yergazen, arrac d teḥdayin. Ɣas llan wid ur iruḥen ara ɣer tmurt, ufan-d assa di tegnit-agi cwiṭ seg wayen ur ddiren ara di tmurt, imi nezra yal anebdu tamurt n leqbayel tremmu s tmeɣriwin d wuraren alma yezgen yiḍ neɣ ahat tikwal alma qrib d tafrara.

Si tama niḍen llan imeɣnasen n tmurt n leqbayel, anda d-heggan yiwet n ṭṭabla anda anay n tmurt n leqbayel ijbed-d tamuɣli n wid merra yellan din. D tagnit akken ad mmeslayen d leqbayel ɣef temsalt n wemni aqbayli d wamek n uzekka n tmurt n leqbayel, anda daɣen rsen-d i lbiɛ n kra n tɣawsiwin i wɛiwen n umussu n tmurt n leqbayel am imayuten iḍebɛen s wanay aqbayli i ycebḥen aṭas.

Ihi timlilit qabel akka ymira, ma mazal tazmert d talwit, imi assa-agi d tikkelt tis-snat ideg d-ihegga CAM timlilit-a af uqerruy-is Kamal Serbuḥ d aselway. Mazal daɣen timliliyin nniḍen akk d wegraw-agi, imi zgan d leqdic, ihi ar qabel ma nedder.