Amhad, Yunyu 8, 2023

Daily Archives: Cut 16, 2015

Iṛebba-d azrem s iri-s

Akka ihi iṣṣub Tufiq yuli Tartag. Yiwen nsen. Dacu kan yiwen iveṛṛex zdat n udrum Iwejdiyen wayeḍ zdat n udrum nniḍen. Tin isseḍsayen aṭas imi d Tufiq i issalin Butefliqa d aselway d gma-s ar tama-s. Assa mlen as tawwurt am uqjun ur nesâi imawlan. Iṛebba-d azrem s iri-s. Maca akka i teḍḍeru d wid ur ttnevni ara γef tidett. Akka daγen, assa, ara tevdu tegduda Ibutefliqen. Neγ tevda aṭas ayagi maca assa tvan-ed, teffeγ-d si tili ar yiṭij.
- Advertisment -

Most Read