Ussan n Leɛwacer n „Sidna Ɛissa“ di Lalman

6
719

FRANKFURT/M. (Tamurt) – Taggara useggas di tmurt n Lalman, iIṭij iremmel-it usegna, tallast tesberbir ɣef tmurt. Deg wussan-a ttheyyin medden tameɣra n tlalit n „Sidna Ɛissa“ i yittilin yal aseggas ass n 24.12. Deg wakud-a medden sserwalen tallast s tafat yettecruruqen deg iberdan. Di tlemmast n yal aɣrem neɣ taddart sbeddayen taydiwin ssenṭaḍen fell-asent timpulin. Ihi tamurt tzehher s tafat.

Medden ttazzalen akka d wakka i wakken ad aɣen tunṭicin i twaculin, i yimawlan.Ttemduḥasen daɣen di leswaq imi qqaren « Weihnachtsmärkte », tetten, tessen. Wa yeznuzu, wa yettaɣ.

Almanen ttaɣen d yal aseggas kra n 25 imelyan n taydiwin i sbeddayen deg yixxamen-nsen ilmend n tmeɣra n tlalit n „Sidna Ɛissa“. Tarwa trezzef ɣer imawlan i wakken ad tesɛeddi ass n umulli-is. Yad yettamnen ttmektayen-d „Sidna Ɛissa“ qqaren yefka tameddurt-is, yemmurt s tayri-ines ɣef yemdanen merra. Ttmektayen-d daɣen yad yemmuten ur nezmir ad ilin gar-asen.

Deffir imensi wa yettak i wa tunṭicin. Arrac ttnecraḥen aṭas ulawen-nsen. Ladɣa ass n 6.12. yettawi-yasen-d yiwen wemɣar imi qqaren s talmant „Nikolaus“ tunṭicin am ccikula d wayen-nniḍen.

Ma d amur ameqqran n imezdaɣ n Lalman ur yecliɛ ara ma yella d tameɣa n „Sidna Ɛissa“ neɣ d ayen-nniḍen. Ɣur-sen d akud kan n westeɛfu, d akud n tuffẓa d tissit. Atan ihi yiwen usefru fell-asen:

A tamurt yerwan tuffẓa,
tuččit ur tettfaka’ ara.
Anida teddiḍ teffẓen,

amzun d ayen i ssnen.
Ameɣbun ma yelluẓ gar-asen,
ur t-ẓerren amzun ddreɣlen.

A tamurt yerwan timacinin,
zedɣent ula d addaynin.
A tawaɣit-ik a gma,

igenni yeqqers tura.
Aman n tiliwa ttwaɣen,
uzzal ur yettwaččay ara.

Akli Azwaw, 14.12.2015

6 COMMENTS

  1. Ur nuksan ara ad ttiriqent akka temdinin n tmurt nneγ, am teγremt-a n Frankfurt, iγer i d-ttasen acḥal d amdan deg umaḍal i wakken a tt-walin, ad ččen ad sswen, tiṭ ad tẓer, allaγ ad yennecraḥ, mačči anagar s lqut i yettidir wemdan, allaγ daγen yuḥwağ tilelli, ma tgiḍ-as lqid ad yeṭeglel, am ugḍiḍ iddren di lqevs, mi d-iffeγ a s-yaεreq waffug, dγa amcic a t-yečč, nukkni s ddin agi sddubzen allaγ, dγa isshel i Ccix n lğamaε a ten inher, acku sewwen t-id yakan deg uγervaz, di tiliẓri, deg yal tanvaṭ udavu s waya i selḥuyen tasertit nsen, siwa af laxert i γef ssnen ad meslayen, amacki yella wi yemuten yuγal-d.

  2. Ur nuksan ara ad ttiriqent akka temdinin n tmurt nneγ, am teγremt-a n Frankfurt, iγer i d-ttasen acḥal d amdan deg umaḍal i wakken a tt-walin, ad ččen ad sswen, tiṭ ad tẓer, allaγ ad yennecraḥ, mačči anagar s lqut i yettidir wemdan, allaγ daγen yuḥwağ tilelli, ma tgiḍ-as lqid ad yeṭeglel, am ugḍiḍ iddren di lqevs, mi d-iffeγ a s-yaεreq waffug, dγa amcic a t-yečč, nukkni s ddin agi sddubzen allaγ, dγa isshel i Ccix n lğamaε a ten inher, acku sewwen t-id yakan deg uγervaz, di tiliẓri, deg yal tanvaṭ udavu s waya i selḥuyen tasertit nsen, siwa af laxert i γef ssnen ad meslayen, amacki yella wi yemuten yuγal-d.

  3. Ur nuksan ara ad ttiriqent akka temdinin n tmurt nneγ, am teγremt-a n Frankfurt, iγer i d-ttasen acḥal d amdan deg umaḍal i wakken a tt-walin, ad ččen ad sswen, tiṭ ad tẓer, allaγ ad yennecraḥ, mačči anagar s lqut i yettidir wemdan, allaγ daγen yuḥwağ tilelli, ma tgiḍ-as lqid ad yeṭeglel, am ugḍiḍ iddren di lqevs, mi d-iffeγ a s-yaεreq waffug, dγa amcic a t-yečč, nukkni s ddin agi sddubzen allaγ, dγa isshel i Ccix n lğamaε a ten inher, acku sewwen t-id yakan deg uγervaz, di tiliẓri, deg yal tanvaṭ udavu s waya i selḥuyen tasertit nsen, siwa af laxert i γef ssnen ad meslayen, amacki yella wi yemuten yuγal-d.

Comments are closed.