Acer, Maggu 28, 2023

Monthly Archives: Meɣres, 2016

Tanemmirt a mass Ban Ki-moon!

FRANKFURT AM MAIN (Tamurt) - Ass n 05.03.2016 mlaleɣ sin imaziɣen irifiyen di Frankfurt am Main, nniɣ-asen: «Azul fell-awen ay Imaziɣen». Yiwen deg-sen yeḍsa, ma d wi ssin yenna-yi-d: «Hadi luɣat lḥayawan, Ixes a ad tiniḍ «Salam alikum».

Dda Lmud, isselek taqvaylit si nnger

Tigzi d lemlaḥ fkan as. Diγen netta timti ara ittmeslay wiyiḍ ssusumen, lleddin imeẓẓuγen ad slen, ad lemden. Dda Lmu d argaz n tmussni. Taqvaylit issen as tikli u d aya i γef seg ass-mi meẓẓi m'ara ittmeslay qqaren as medden amzun d amγar. Maca dda Lmu d amγar di tmussni macci di ticett. Issen tisula d w’ansayen imi d nutni i tagjdit n tsudist n tmetti taqvaylit. Iγra tasnemdant, tamussni n umdan d wamek ittidir. D aya diγen netta it-issawḍen igza timsal γef uγref aqvayli d tmetti ines send nneγ irkelli. Izwar-aγ. Aṭas aya i g'ukki d nda mi tekkat! Diγen netta irẓa asalu irẓa azaglu. S leqdic is, isselek taqvaylit si nnger, si tatut, si fetti am udfel deg umaḍal d wannar aḥmayan n Llezzayer.

Ameyyez send aneggez

Imezwura-nneɣ ǧǧan-aɣ-d awalen yessefrayen tilufa n tmeddurt anida yedda yiwen. Dɣa nnan: „Win yeɣzan tasraft i gma-s ad yekcem netta deg-s.“ „Win yessusfen ɣer igenni, tisusaf-nni a d ɣlint ɣef wudem-is“. Ma d nekni s Yizwawen nugi a neldi allen-nneɣ, i wakken a nferru amcaqlal-nneɣ (imenɣi-nneɣ) war ma teḍra twaɣit.
- Advertisment -

Most Read