Daily Archives: Ibr 4, 2016

Tamuɣli ɣef uzɣuzer

Ar leḥsab n umeddakel agi nneɣ Albert Memmi, azɣuzer* ur yuḥwaǧ ara ad ifeccec* akken ad yesseɣli af wiyaḍ bac aten-yaεzel. Tamxaleft-ines*, ur tuḥwaǧ ara akken ad d-sbeggen iman-is, ad d-ttuεeggen am usenǧaq*at-walin medden: llsas ines ires ɣef tmezdart* n wiyaḍ, widak it-ixulfen. Tucḍa ar wennar n uzɣuzer, yeshel ɣef yiwen akken ad yemmil ɣer-s, ar daxel-is. Amek ar yesber umdan ɣef ulɣib* i isehlen maḍi ? Wagi d ayen ur nhellek win u ɣur deg i d-iffeɣ, imi yebna af lexsar, n uṣṣubbu n lɣir ddaw. Anwa ara yagin beqqu yagi i ysehlen s waṭṭas*.
- Advertisment -

Most Read