Ahad, Meɣres 29, 2023

Daily Archives: Mag 27, 2016

Sadiq Khan, amesγiwan n London neγ seg sennan ar tmellalt

Ussan agi izrin llant-ed tafranin timγiwanin di temdint n London, tamaneγt n tmurt n Llegliz ak d tgelda n Tebritanit tamuqrant. Tura imi kkreγ a win awiγ awal fella-sent teḥsam illa deg sent kra uxeclaw. Wanag tafranin am tigi ttilint-ed myal ass di Turuft u lmirat ttwafernen war ma isla yisen umaḍal d tirni.
- Advertisment -

Most Read