Acer, Maggu 29, 2022

Daily Archives: Yun 26, 2016

Am arrezg i Maâtub ur asen nneḥdir

Ulac avrid afessas s win izmer umdan ad yaru asemmekti neγ tajmilt γef unaẓur nneγ amuqran, Maâtub Lwennas. Myal tikelt iqemmeḍ wul di teγlaf-is. Ittquddur wudem amzun iwwet it ssawraγ. Am akken mazal nugi tamettant ines. Ur tt neqvil ara. Am akken ẓẓayet tegnitt aṭas aṭas imi ulac it gar aneγ. Ar assa n wussan, 18 d assegas ayagi, mazal nettcedhi deg-s, nectaq it am wid illuẓen ccahwan kra almi sseqḍen. Aṭas a yagi tura, wid illulen asseggas i γef immut mden u ewwden d irgazen assa ma d nekni aql-aγ am igujilen deg-akken it nejjem.
- Advertisment -

Most Read