Daily Archives: Cut 6, 2016

Myal yiwen s nnuva-s

Burka neγ acettiḍ ttlusunt kra n tenselmin itent ittγumun si tqacucut uqerruy ar iḍaren atan di twaγit d tezγint n tmagit n Turuft. Ttvanent-ed deg-s tlawin agi timcumin amzun d ticekkaṛin. Win itent imlalen am akken imlal kan d tili. Ur as teqqareḍ ara ak illa kra n umdan, kra n ṛṛuḥ deg sent. Anecta issagad. U d tugdi yagi i issawḍen iγermanen n Turuft vdan ttnazaâen fell-as. Rnu yas tiyitwin iccan s tinṭagin di Fransa d Llalman dγa tekcem iten targagit.
- Advertisment -

Most Read