Izerfan n umdan di tmurt n Lezzayer

0
315

(Tamurt) – 1 – Yiwen : adabu yesɛa azref ad yaker tafrent (lbuṭ) alama yuki-d ugdud.
2 – Sin : Tamaziɣt tezmer ad  tuɣal d tullayt taɣelnawt tunṣibt seddaw tecḍaḍt n taɛrabt.
3 – kṛad: tameṭṭut tezmer adtestenyi weḥd-s isemliyen asmi ara terr deg yidis afrayen-is, asmi ara tuɣal d aɣersiw.

4 – Ukkuẓ : Iɣermanen ad idiren di tugdut asmi ara tenger tudert.

5 – Semmus : Iɣermanen sɛan azref ad sfutin deg laxert n tigduda, di teẓgi, ticki tɛadda ttnac n yiḍ.

6 – Seddis: Iɣermanen sɛan azref ad argun deg yiḍ akken ad steɛfun.

7 – Ṣa : Tameṭut tesɛa azref ad tefreḥ azgen n wass ass n 8 di Meɣres.

8 – Ṭam : Irgazen sɛan azref ad ferḥen 9 wagguren, send ad d-lalen.

9 – Ṭẓa : Adabu ad d-iheggi lbabuṛ ameqqran i wid ur yečči ara  lebḥer.

10 – Mraw: Adabu ad yesselmed izerfan-a n umdan s tutlayt taɣelnawt deg uɣerbaz amenzu alama d tasdawit.

Sɣur Hemmar Bussaɛd