Arim, Tuber 2, 2023

Yearly Archives: 2016

Tamuɣli ɣef uzɣuzer

Ar leḥsab n umeddakel agi nneɣ Albert Memmi, azɣuzer* ur yuḥwaǧ ara ad ifeccec* akken ad yesseɣli af wiyaḍ bac aten-yaεzel. Tamxaleft-ines*, ur tuḥwaǧ ara akken ad d-sbeggen iman-is, ad d-ttuεeggen am usenǧaq*at-walin medden: llsas ines ires ɣef tmezdart* n wiyaḍ, widak it-ixulfen. Tucḍa ar wennar n uzɣuzer, yeshel ɣef yiwen akken ad yemmil ɣer-s, ar daxel-is. Amek ar yesber umdan ɣef ulɣib* i isehlen maḍi ? Wagi d ayen ur nhellek win u ɣur deg i d-iffeɣ, imi yebna af lexsar, n uṣṣubbu n lɣir ddaw. Anwa ara yagin beqqu yagi i ysehlen s waṭṭas*.

Tanemmirt a mass Ban Ki-moon!

FRANKFURT AM MAIN (Tamurt) - Ass n 05.03.2016 mlaleɣ sin imaziɣen irifiyen di Frankfurt am Main, nniɣ-asen: «Azul fell-awen ay Imaziɣen». Yiwen deg-sen yeḍsa, ma d wi ssin yenna-yi-d: «Hadi luɣat lḥayawan, Ixes a ad tiniḍ «Salam alikum».

Dda Lmud, isselek taqvaylit si nnger

Tigzi d lemlaḥ fkan as. Diγen netta timti ara ittmeslay wiyiḍ ssusumen, lleddin imeẓẓuγen ad slen, ad lemden. Dda Lmu d argaz n tmussni. Taqvaylit issen as tikli u d aya i γef seg ass-mi meẓẓi m'ara ittmeslay qqaren as medden amzun d amγar. Maca dda Lmu d amγar di tmussni macci di ticett. Issen tisula d w’ansayen imi d nutni i tagjdit n tsudist n tmetti taqvaylit. Iγra tasnemdant, tamussni n umdan d wamek ittidir. D aya diγen netta it-issawḍen igza timsal γef uγref aqvayli d tmetti ines send nneγ irkelli. Izwar-aγ. Aṭas aya i g'ukki d nda mi tekkat! Diγen netta irẓa asalu irẓa azaglu. S leqdic is, isselek taqvaylit si nnger, si tatut, si fetti am udfel deg umaḍal d wannar aḥmayan n Llezzayer.

Ameyyez send aneggez

Imezwura-nneɣ ǧǧan-aɣ-d awalen yessefrayen tilufa n tmeddurt anida yedda yiwen. Dɣa nnan: „Win yeɣzan tasraft i gma-s ad yekcem netta deg-s.“ „Win yessusfen ɣer igenni, tisusaf-nni a d ɣlint ɣef wudem-is“. Ma d nekni s Yizwawen nugi a neldi allen-nneɣ, i wakken a nferru amcaqlal-nneɣ (imenɣi-nneɣ) war ma teḍra twaɣit.

Ass n tutlayt tayemat di Marsay

MARSAY (Tamurt) - Ass n lḥedd 21 furar ɣef 2 tamert (heures), Tidukla Fransa –tamurt Taqvaylit (AFK) they-ad yiwet n temlilit deg tzeqqa n 47 rue de la Joliette, i leqdič adelsan yeεnan tullayt tayemmat Taqvaylit.

Imal n tezwawt attan deg ifassen n Izwawen

Tuget n yeqbayliyen (izwawen) ass-a, ẓran d acu i d-heggan izayriyen i tezwawt (teqbaylit) seg wass mi yebda umennuɣ akk d umnekcam afransi. Uqbel ad tefru lgirra, adabu azayri ira ad ibeddel tamurt-nneɣ a tt-yerr d taɛrabt-tineslemt, tebɣa neɣ ur tebɣi. Izwawen zemren kan ad idiren di tmurt-nsen ma yella qeblen ad uɣalen d wiyaḍ, ma ulac wa a t-nɣen, wa a t-ḥebsen, wa a t-nfun alamma wwḍen s iswi nsen anida ur d-igerri ubziz seg wayen ittusemman d amaziɣ

Tameɣra n Yennayer Amaziɣ 2966Asarag n Akli Azwaw

FREIBURG (Tamurt) - Kra n wawalen ɣef Yennayer Amaziɣ Amaynut 2966
Yennayer amaziɣ yettwassen di yal tamurt n tmazɣa, yettwassen anida llan imaziɣen deg umaḍal. Ass amenzu n yennayer yettili d tameɣra ɣer imaziɣen merra. Yetti d ass n tmeɣra ula ɣer waɛraben di tmura n tmazɣa yernu ẓran d tameɣra tamaziɣt.

Tutlayt-nneɣ yessefk ad tili gar ifassen-nneɣ!

(Tamurt) - Awal yewweḍ ɣer yal tama n tmurt. Nnan tutlayt tamaziɣt ad tuɣal d tutlayt tunṣibt di tmenḍawt n tmurt tadzayrit. Wa yenna igerrez wannect-a mačči d kra, «tout va bien» tura. Wa yenna «annect-a d azerreg kan». Nekk s yiman-iw ufiɣ annect-a kra yelha deg-s, kra d irit.
- Advertisment -

Most Read