Berlin : Lyazid Abid ilmend n Yennayer 2967

0
316
Uli et Monika

BERLIN (Tamurt) – Ilmend n Yennayer 2967, sarameɣ awen asseggas ameggaz, tazmert d teɣzi n leεmer. Ma yella nebɣa, nezmer aneqdec i wakken ad yelli ussegass agi amaynut d asseggas ara ad yawin tilleli i tmurt nneɣ, bɣiɣ ad iniɣ d asseggas anda ara adibed lsas n tmurt n Iqbayliyen. I tmurt nneɣ tis-snat nessaram-as lǧehd d tdamsa ak d laman. Ilaq atas n lǧehd i wakken a t-naɣ rrebrab iḥuzen tamurt talmanit.

Amek ara tettu ayen idran dagi di Berlin ussan agi izrin? Muten azal n 12 n yemdanen seg fus n rrebrab iḥuzen tamurt-a. Ur ilaq ara ad ten nettu tameddit agi. Ihi ad sutreɣ deg-wen dqiqa n tsusmi. I imawlan nsen, i imezdaɣ n Berlin, i Almaniyen akken malan, ad iniɣ s yisem-iw yak s isem n tdukla nneɣ aql-aɣ yid-wen seg ul. Aql-aɣ ar tama nwen deg umennuɣ nwen mgal rrebrab.

Yennayer 2967 di Berlin
Yennayer 2967 di Berlin

Tiyita agi di tameddit n tmaɣra n Massilul (Noël) isken-ed udem n yemdanen agi. Ma ssawḍen tfen leḥkem terwi ɣef widak ur nelli d Inselmen. Ur txemimen ara akka am kemini a Massa Angela Merkel. Leqdic n Llalman yak d tmura anda yella rrebrab isawel iw sissef, imi timura agi ur tnaɣent ara d rrebrab s tidett. Tamurt icban Lezzayer d netat id-iskarayen rrebrab deg uɣerbaz ines. Ini-as i umcegeε inem di tmurt n Lezzayer ad imuqel dacu qqaren ilemzayen n tmurt n Llezzayer, akken ad tezred tidett. Taxessart, imi assirem n Imaziɣen yiwet-it wadu. Ur ilaq anestu, Imaziɣen nnuɣen d Fransa iwakken ad dren di tlelli d lḥerma.

Ittuɣad uɣref aqbayli imi netta ur iqbil ara ahil uɣerbaz a azzayri. Tamurt n Iqbayliyen, tamurt i ḥemlen tilelli. Tessaram ad tedder am tmura nniḍen di ddunit. Tessaram tagmatt d serr. Ur teqbil ara rrebrab n Imselmen agi.

Anda nniḍen, ay atmaten nneɣ Ikerdiyin ttwaḥeqren akka am nekni. Timura idduklen qqarent d nutni kan izemren i irrebraben n Tmurt tineslemt „ EI “ dacu kan ur nezmir ara asen-nefk atas n leslaḥ i akken ur ssuturen ara ad sbedden tamurt takerdit. Taluft agi Ikurdiyen ilaq as-nefk afus s wayen nezmer. Ma yella ssawḍen ɣer lebɣi nsen, aɣ d-fken afus i akken ula d nekni, s Iqbayliyen, Imzabiyen, Irifiyen, Ineffusen ad ssiwḍen ar wayen i ssaramen.

Assa d tmurt n Mzab, Dr Fexxar atan i ttmettat di leḥbus irkan n Llezzayer. Bɣan a t-nɣen imi issuter timanit i tmurt n Imzabiyen.

Imenɣi n iɣerfan agi d aqdim. Zik, timura tiberraniyin ur fhiment aεdaw nneɣ, assa banen-d waciwen-is. Dayen is-wehmen ddunit. Nekni s Iqbayliyen nettnaɣ d lǧen agi 14 n leqrun aya. Ssarameɣ ad yilli usseggas agi d assaggas n tlelli n yal aɣref ittnaɣen ɣef tlelli.

Ad dren iɣerfan ittwaḥeqren di ddunit !

Asseggas ameggaz

Lyazid Abid