Aram, Yulyu 5, 2022

Daily Archives: Duj 20, 2017

« Ulac taɛrabt m ulac tamaziɣt ! »

Ula seg wasmi tuɣal tutltayt tamaziɣt aseggas n 2016 d tutlayt tunṣibt di tmendawt n tmurt n Dzayer, ugten waraben yettsuɣun mgal tutlayt-nneɣ. Qqaren ugin-tt. Ma tutlayt taɛrabt sɣarayen-tt i tarwa-nneɣ s yiɣil. Annect-a iḍerru yid-neɣ seg useggas n 1962 asmi tefra lgirra mgal Fransa, ar assa. Win yenna tamaziɣt tella, adabu adzayri a s-yini kečč d afus n Fransa yessenǧaɛen iwakken tamurt n Dzayer ad terwi, dɣa Fransa a d tuɣal ɣer-s.
- Advertisment -

Most Read