Sed, Maggu 21, 2022

Daily Archives: Fur 27, 2019

Ass n umezruy (II)

TAMURT - Maca yewwi-d a nerr tajmilt i Dda Muḥend akked d ilmeẓyen i yellan d tama-s εawenen-t akken ad ikkemmel leqdic-ines deg ubrid agi uḥarez n timmuzɣa*. Ilaq ad twalim, mačči am tura. Kra yellan d tagdilt* di tallit nni izgad mgal tikta i ytteddun d tudert n tutlayt tmaziɣt zzat n tεarabt. Taneggarut agi, (meḥsub tεarabt) tuɣal d ttalafsa n kra i gan ixullef ɣef ayen yellan d εarab. Illa : P.R.S, P.A.G.S, A.A.E akked d izelmaḍen imṭurfa* Ifransisen. Ternuḍ-as iqeddacen nniḍen s iman-nnsen kan, imi wigi mmalen ar waεraben-inselmen si zik, i zzman n P.P.A.
- Advertisment -

Most Read