Acer, Maggu 29, 2022

Daily Archives: Ibr 21, 2019

Awal unaẓur (II)

TAMURT - Aseqsi: Aqla-k tettwasneḍ deg uḥric agi n usterǧem n isura-inek ar teqvaylit d acu n iswi inek ar zzat ?Racid Tiɣilt: Tazwara am akken yeqqar Crunnu, s lferḥ d ameqran i xeddmeɣ ccɣel agi, yernu akken yenna umedya sɣur-neɣ: "Yal wa ad inadi ɣef ayla-s, akka i d taqvaylit". U tayeḍ ilaq iyi ad fkeɣ udem n leqder i wid merra i y-icban. S wayagi u s wudem yeṣfan, akken i zemreɣ ula d nekk ad ikkiɣ deg umnaɛ d useḥbiber n yedles nneɣ sumata (patrimoine).
- Advertisment -

Most Read