Arim, Maggu 29, 2023

Daily Archives: Cut 20, 2019

Tudert n tzemmurt (I)

TAMURT - Tazemmurt tussa-d s deffir n tneqlett di lmunfiɛa . D tejra seg tmezwura i yellan d tiqdimin si Tmazɣa. Ddeqs i d-ittefɣen seg win i wumi sawalen aẓebbuj, aḥeccad neɣ alliw. Tazemmurt tettagwad abeḥri n yillel (lebḥar) akked d wegris n tṣebḥit. Ihi, ur ittili ara amma ɣef cceṭ n yillel amma ɣef tɣaltin tiɛlayanin sennig n 900 lmitrat d afella. Ittwanneḍ xilla deg tamaṭ n Iqvayliyen ufella, maca diɣen deg Wawris, lqarub n Tlemsan, Mɛasker, Iɣil Izzan, Sidi Belɛabbas, Awersennis.
- Advertisment -

Most Read