Aram, Unbir 28, 2023

Daily Archives: Tub 26, 2019

Aɛraven i lqern VII (I)

TAMURT - Azgen deg wegdud aɛrav illa d aggeram*, izdeɣ deg iɣremen d tuddar, rran iman-nsen ɣer tfellaḥt neɣ tjara. Iḥiǧaziyen*, di lemtel, xeddmen tjara n tɣelmat*akked Surya. Maca, amur ameqran, n tudert-nsen d idewwasen* teddun si tama, si lǧiha ar tayeḍ akken ad ksen tiqeḍɛa n ileɣman d tɣeṭṭen. Srirat-nsen* d uxliḍen deg uzengu* d ubuhyut* ak d azeɛlek* d tfenṭazit*, tahulfanit asefsaw, timekkarit* ttuḥdiqt*. An-af aka am urgaz Kaïs mi iwala Nnbi Muḥemmed iɣumm s tsudan yiwet n tegruḍt, inna: "D acu-tt aka tzimert-agi i tettcummuḍ ? Inna imiren:
- Advertisment -

Most Read