Aram, Yunyu 6, 2023

Daily Archives: Fur 5, 2020

Tadyant n Dda Muḥend (I)

TAMURT - Inna-k mm-i, a vava, sliɣ di radyu tamurt-ik tuɣal ttaɣerfit; acuɣer ur tkeččmeḍ ara ɣer tmurt ula d keččin ? Nniɣ-as : A mmi, tɣelḍeḍ deg yiwet, ur sεiɣ ara tamurt... Asmi i d-kker Fransa itt-iḥesven d ayla-s, nennuɣ taneggarut-a, nessufeɣ-itt u nɣil lzayer ad tuɣal xerttum ttalzayrit. Taswiεt truḥ bagu*, ammegnet* n Fransa di tmurt nneɣ, yusa-d Ben Bella i d-innan :
- Advertisment -

Most Read