Ahad, Meɣres 22, 2023

Daily Archives: Fur 7, 2020

Tadyant n Dda Muḥend (II)

TAMURT - Γur wut ad tɣilem wid d-iqqaren anect-nni d aεraven; ayendin akk d leqbayel. Wid nniḍen ur nerfid ara taprubagandit*, ttarun-iyi-d u qqaren-d: butcaci*, atg...
- Advertisment -

Most Read