Amhad, Yulyu 7, 2022

Daily Archives: Fur 9, 2020

Amek ara yili uzekka

TAMURT - Aqlaɣ deg yiwen n wakud, ilaq-as a sen-qqim akken a nwali d acu n webrid ara n awi. Tura akk-a, am akken iruḥaɣ lxiḍ n webrid i d-newwi seg umennuɣ i d-wwin imezwura nneɣ am Bennai Si Waɛli, Mbarek At Menguellat, Aɛmer Uḥemmuda, d wiyaḍ akken llan (ad fell-asen yaɛfu Yillu) ɣef ayen yaɛnan amennuɣ ɣef izerfan nneɣ n tnekkit d tutlayt d tugdut.
- Advertisment -

Most Read